İş Güvenlik Levhaları

İş Güvenlik Levhaları

İş güvenlik levhaları, işyerlerinde çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve çeşitli tehlikeleri belirlemek için kullanılan levha ve işaretlerdir. Bu levhalar, işyerindeki potansiyel tehlikeleri işaret ederek, çalışanların dikkatini çeker ve uygun önlemlerin alınmasını sağlar. İş güvenlik levhaları, uluslararası standartlara ve yerel düzenlemelere uygun olarak tasarlanır ve işyerindeki belirli tehlikeleri belirlemek için kullanılır.

Uygulamalar